Om Felix Hundeservice og John Damsager

Felix Hundeservice blev grundlagt som hobby i 2012 og er i dag en såkaldt personligt ejet mindre virksomhed (PMV).

Forretningsområder:

Hundedetektion af invasive planter: John Damsager deltager fra foråret 2017 som hundesagkyndig i et citizen science-projekt om hundedetektion af invasive planter i Danmark. Projektet hostes af NORDECO - se venligst www.nordeco.dk

Hundedetektion af væggelus: John Damsager trænede i 2013 - 2014 Danmarks første væggelushund Nina i et Videnkuponprojekt hos virksomheden Danminar. I perioden 2014 - 2016 kunne hundedetektion af væggelus købes direkte hos Felix Hundeservice. Siden 2016 købes ydelsen ved henvendelse til A/S Mortalin, hvor John Damsager er ansat som væggelushundefører og servicetekniker. Se venligst www.mortalin.dk.

Aktuelt tilbyder Felix Hundeservice løsning af særlige opgaver inden for hundeområdet. Benyt venligst kontaktformularen her på hjemmesiden.

 

Om John Damsager:

John er uddannet cand.mag., meritlærer og M.Soc.Sci. John har over ti års undervisningserfaring på forskellige niveauer. John er desuden godkendt vagtfunktionær og autoriseret rottebekæmper - og har arbejdet med hunde i både sikkershedsbranchen og i skadedyrsbranchen

.

Hunde-CV:

Hundejobs:

2017: Hundetræner hos KøbenhavnerSnuden i foråret. Jeg underviste begynderhold i   næsearbejde og schweissspor.

2016-: Væggelushundefører (fra 2017: Servicetekniker, væggelushundefører og rottehundefører), A/S Mortalin (I perioden  28/10-16 - 7/9-17 var jeg  ansvarlig for sidemandsoplæring af nyt væggelushundeteam i virksomheden og afprøvning af dette efter amerikanske standarter i 2017. Teamet blev godkendt den 7/9-17 og hundeføreren blev derefter ansat i Mortalin.).

2015 - 2017: Førerhundeinstruktør, Dansk Blindesamfunds førerhundeordning

2011 - 2014: Specialhundefører (bombehunde), Danminar

 

Hundeudannelse:

2017-: Enkeltfagsstuderende på kurset "Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ", Linnéuniversitetet (7,5 ECTS).

2017: John er forfatter til Hundebid af mennesker. En analyse af behovet for et paradigmeskift i risikostyringen af hundebid. Det er et masterspeciale normeret til 30 ECTS og afsluttede Johns mastergrad i risikostyring ved Karlstads Universitet. Specialet er den mest omfattende vurdering, der til dato er foretaget af effektiviteten af raceforbudsparagrafferne i den danske hundelov. Specialet blev givet den højeste karakter - VG. Specialet er tilgængeligt via http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1116806/FULLTEXT01.pdf. 

2012 - 2013: Hundens beteendebiologi 1 - 3, Linköpings Universitet (3 X 7,5 ECTS)

2012: Djurs medverkan i vård och socialt arbete, Malmö Högskola (15 ECTS)

Derudover en Canis Klikkertræneruddannelse og løbende deltagelse i relevante kurser.

For yderlige oplysninger om John Damsager se venligst profilen på linkedin.com

 

Daglig hundeerfaring:

Jeg er vokset op med hunde (et gadekryds og en Foxterrier). Mit eget hundehold har talt en højalvs-schæfer og to grå schæfere samt en labrador (Nina som er omtalt under sit eget faneblad her på siden). Derudover har jeg som førerhundeinstruktør delt bopæl med seks af Dansk Blindesamfunds hunde (alle labradors). Endelig har jeg i arbejdssammenhæng været hundefører på en tjenestehund, som ikke boede hos mig (et gadekryds med labrador).

Senest er en lille malinois-tæve flyttet ind mhp. uddannelse som væggelushund m.m. Aiku arbejder allerede som rottehund/gnaver-detektionshund (mus og rotter).